CÁC CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN CHI TIẾT MÁY

 

   Tính toán thiết kế trục vít - Worm design

 

Nội dụng ôn tập Ứng dụng tin học trong Chi tiết máy

Ứng dụng các phần mềm trong tính toán thiết kế chi tiết máy


 

 

 

 

 

 


Chương trình tính toán các Chi tiết máy MITCalc - Phiên bản Việt hóa

 

 

1. Tính toán bộ truyền đai thang
2. Tính toán bộ truyền đai răng
3. Tính toán bộ truyền xích

4. Tính toán bộ truyền bánh răng trụ

5. Tính toán bộ truyền bánh răng côn

6. Tính toán bộ truyền trục vít

7. Tính toán trục

8. Tính toán ổ lăn

9. Chốt

10. Bu lông

11. Then

Quy trình tính toán và hướng dẫn sử dụng phần mềm lựa chọn chi tiết máy tiêu chuẩn MITCalc