ĐAMH CHI TIẾT MÁY (Machine Design Project )

 

 

1.     Nội dung tóm tắt môn học

Nội dung đồ án môn học Chi tiết máy gồm: chọn động cơ điện; phân phối tỉ số truyền cho hệ thống; tính toán thiết kế các bộ truyền: đai, xích, bánh răng trụ (răng thẳng, răng nghiêng, răng chữ V), bánh răng côn răng thẳng, trục vít-bánh vít; chọn ổ lăn và nối trục; thiết lập bản vẽ lắp, bản vẽ chế tạo một chi tiết điển hình; lập thuyết minh (kèm bảng dung sai lắp ghép).

 Sinh viên sẽ tính toán, thiết kế một trong các loại hộp giảm tốc sau:

-  Hộp giảm tốc bánh răng trụ hai cấp khai triển.

-  Hộp giảm tốc bánh răng trụ hai cấp đồng trục.

-  Hộp giảm tốc bánh răng trụ hai cấp phân đôi cấp nhanh.

-  Hộp giảm tốc bánh răng trụ hai cấp phân đôi cấp chậm.

-  Hộp giảm tốc bánh răng côn-trụ hai cấp.

-  Hộp giảm tốc một cấp trục vít.

    

                         HGT hai cấp khai triển                                    HGT hai cấp đồng trục

Hộp giảm tốc hai cấp phân đôi                                                   Hộp giảm tốc hai cấp côn trụ

2.     Nội dung chi tiết

Tuần

Nội dung

Tài liệu

Ghi chú

1

- Nhận đề tài đồ án môn học (mỗi sinh viên một đề tài).

- Tìm hiểu các loại hộp giảm tốc. 

 

 

2

- Tính công suất cần thiết, chọn động cơ điện và phân phối tỉ số truyền cho hệ thống truyền động.

- Tính toán, thiết kế bộ truyền ngoài (một trong các bộ truyền sau):

      +  Bộ truyền đai (đai dẹt, đai thang).

      +  Bộ truyền xích (xích ống con lăn).

 

3,4

- Tính toán, thiết kế các bộ truyền trong hộp giảm tốc:

      +  Bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng, nghiêng, chữ V.

      +  Bộ truyền bánh răng nón răng thẳng.

      +  Bộ truyền trục vít - bánh vít.

Yêu cầu là phải đảm bảo điều kiện bôi trơn ngâm dầu tự nhiên

 

 

5

- Tính toán, thiết kế các trục trong hộp giảm tốc.

 

 

 

6

- Chọn ổ lăn, ổ trượt trong hộp giảm tốc và nối trục.

- Chọn thân hộp, bulông và các chi tiết phụ (cửa thăm, nút thông hơi, que thăm dầu…).

 

 

7

- Vẽ phác bản vẽ lắp hộp giảm tốc (vẽ tay).

 

 

8

Kiểm tra

 

 

9, 10, 11, 12,13

- Hoàn thiện bản vẽ lắp hộp giảm tốc (vẽ tay hoặc máy).

- Vẽ bản vẽ chi tiết (bánh răng hoặc trục-vẽ tay hoặc máy).

 

 

14

- Vẽ và hoàn thiện bản vẽ chi tiết.

- Hoàn thành thuyết minh (có bảng dung sai lắp ghép).

- Giáo viên hướng dẫn ký duyệt.

 

 

**

Nội dung báo cáo đồ án môn học

Phần thuyết minh (đóng quyển bìa mềm):

Chương 1: Phân tích phương án – Chọn động cơ điện – Phân phối tỉ số truyền

Chương 2: Thiết kế các bộ truyền

Chương 3: Thiết kế trục – Thiết kế then – Chọn ổ - Chọn khớp nối

Chương 4: Thiết kế và chọn vỏ hộp – Chọn các chi tiết phụ

Bảng dung sai lắp ghép

Phần bản vẽ:

  • 01 bản vẽ A0: Thể hiện mối quan hệ lắp ráp của các chi tiết trong hộp giảm tốc theo đúng tiêu chuẩn bản vẽ lắp mà tiêu chuẩn Việt Nam đã qui định.
  • 01 bản vẽ A3 hoặc A4: Thể hiện hình dạng kết cấu và yêu cầu chất lượng chế tạo của một chi tiết trong hộp giảm tốc (bánh răng hoặc trục) theo đúng tiêu chuẩn bản vẽ chi tiết mà tiêu chuẩn Việt Nam đã qui định.

 

Đề đồ án chuyên ngành Cơ khí (hệ thống truyền động với HGT 2 cấp)

Đề đồ án chuyên ngành không Cơ khí (hệ thống truyền động với HGT 1 cấp)


                                                                      Hộp giản tốc bánh răng trụ 1 cấp

                                        Bản vẽ hệ thống truyền động với HGT bánh răng côn 1 cấp

                                                    Hộp giản tốc trục vít 1 cấp


                                                       Hộp giản tốc 2 cấp đồng trục

H                                                           Hộp giảm tốc 2 cấp khai triển

                                                      Hộp giản tốc 2 cấp côn - trụ

 

http://detali-mashin-na-5.narod.ru/

 

ĐAMH CHI TIẾT MÁY  (LÀM VIỆC THEO NHÓM)

Áp dụng mô hình CDIO tại khoa Cơ khí đại học quốc gia từ năm 2010 và đến này đã có những trải nghiệm về giảng dạy các môn học để tích hợp các kỹ năng và trong các môn học. Chuẩn đầu ra CDIO với các trải nghiệm thiết kế - chế tạo thực hiện qua 04 đồ án của chương trình: đồ án môn Nhập môn kỹ thuật, Chi tiết máy, Kỹ thuật chế tạo và Luận văn tốt nghiệp.

 

Để đạt được chuẩn đầu ra này tương ứng các hoạt động dạy và học (teaching and learning activity), phương pháp đánh giá môn học (assessment method)…

 

Để đánh giá điểm thì sử dụng các rubrics để sinh viên tự đánh giá lẫn nhau, đánh giá giữa các nhóm lẫn nhau, giảng viên đánh giá…Để đánh giá đạt được các chuẩn đầu ra mong muốn dựa và các rubrics khảo sát sinh viên, kết quả các hoạt động dạy và học và các phương pháp đánh giá tương ứng. đồ án chi tiết máy với các trải nghiệm CDIO và kết quả là kiến tạo ra mô hình thật với các trải nghiệm thiết kế chế tạo.

 

 

 

GIỚI THIỆU

 

Các trải nghiệm thiết kế - chế tạo là nét đặc trưng chính của chương trình CDIO. Các đồ án trong chương trình đào tạo giúp cho sinh viên có các trải nghiệm thiết kế - chế tạo, học tập tích hợp để đạt chuẩn đầu ra mong muốn.

 

Học kỳ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Toán và Khoa học tự nhiên

Thực tập

 

 

Đồ án tốt nghiệp

 

 

Khoa học xã hội, nhân văn, chính trị, kinh tế…

Cơ sở kỹ thuật, ngành và chuyên ngành

Nhập môn về Kỹ thuật (C,D,I,O)

Đồ án Chi tiết máy

(C,D,I,O)

Đồ án Kỹ thuật Chế tạo (D, O)

 (C,D,I.O) 

                                                                                                     

Hình 1. Cấu trúc chương trình với các trải nghiệm thiết kế - chế tạo

 

Các đồ án với các trải nghiệm CDIO với các mức độ từ cơ bản đến năng cao trong chương trình Kỹ thuật chế tạo được trình bày trong Hình 1. Nếu chương trình đào tạo là 4 năm thì mỗi năm sẽ thực hiện một đồ án. Đồ án Chi tiết máy là môn học quan trọng, kết thúc giai đoạn học các môn cơ sở cho các ngành Cơ khí. Trong đồ án này sinh viên sử dụng các kiến thức về toán và khoa học tự nhiên, kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành và các kỹ năng để giải quyết vấn đề thực tế cụ thể thông qua các giai đoạn CDIO để thiết kế và chế tạo sản phẩm. Tù bảng trên cho thấy rằng trong đồ án Chi tiết máy có đầy đủ các kỹ năng CDIO với mức độ cao hơn đồ án Cơ sở trong môn Nhập môn về Kỹ thuật.

 

Trong đồ án chi tiết máy sinh viên sử dụng các kiến thức về toán và khoa học tự nhiên, kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành: toán, tỉnh học, động học, động lực học, sức bền vật liệu, vật liệu học, kỹ thuật chế tạo, vẽ kỹ thuật.... Ngoài ra còn các kiến thức khác: Nhiệt động lực học, CAE, Cơ lưu chất, Thiết kế kỹ thuật .... (Hình 2). Vẽ cơ khí là một phần của thiết kế Chi tiết máy, vì tất cả chi tiết máy và máy cần được vẽ chi tiết để chế tạo và lắp ráp tạo thành máy.

 

Cơ lưu chất

 

 

 

 

Chi tiết máy

Nhiệt động lực học

Ma sát học

Xác suất và thống kê toán

 

 

 

Đồ án Chi tiết máy

Kỹ thuật chế tạo

Vật liệu học

Cơ lý thuyết

Sức bền vật liệu

Vẽ Cơ khí

Nguyên lý máy

Thiết kế kỹ thuật

Vẽ kỹ thuật

CAD, CAE

 

Hình 2. Các môn học liên quan Chi tiết máy và đồ án Chi tiết máy

 

            Mức độ phức tạp của Đồ án Chi tiết máy cho trong bảng 1. Mức độ phức tạp này tăng dần theo từng năm.

           

                         BẢng 1. MỨc ĐỘ phỨc tẠp cỦA ĐỒ án Chi tiẾt máy

 

Độ phức tạp tăng dần của Đồ án Chi tiết máy

Hoạt động

I-O

D-I-O

C-D-I-O

Cấu trúc

Đã có

Chưa có

Lời giải

Đã biết

Chưa biết

Nhóm

Cá nhân

Nhóm nhỏ

Nhóm lớn

Thời gian

Nhiều ngày

Nhiều tuần

Nhiều tháng

 

 

Đề đồ án với các trải nghiệm thiết kế - chế tạo theo nhóm

 

                                                                            Một số sản phẩm đồ án

 Tham khảo thêm:

 1. http://www.cdio.org/files/document/file/integrated_learning_experiences__in_the_machine_design_course.pdf

2. HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM TRONG ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LỰỢNG ĐÀO TẠO NGÀNH CƠ KHÍ

3. Hướng dẫn phác thảo kết cấu hộp giảm tốc và hệ thống truyền động

4. Một số câu hỏi Đồ án Môn học