TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HCM

Khoa Cơ Khí

Bộ môn THIẾT KẾ MÁY

                         Bài tập lớn Chi tiết máy

Sinh viên thực hiện:…….……………..……………………….MSSV:……………….

Nhóm: ………………………………………………Phương án:

Người hướng dẫn:

Ngày bắt đầu: .                   Ngày kết thúc: Tuần lễ 15

 

 

Tuần lễ

Nội dung thực hiện

1-2

Bài tập lớn số 1 – Tính toán hệ thống truyền động trong máy

Tìm hiểu truyền động cơ khí trong máy.

Xác định công suất động cơ và phân phối tỉ số truyền.

3-4

Tính toán các bộ truyền hở (đai, xích hoặc bánh răng).

5-6

Tính các bộ truyền trong hộp giảm tốc (bánh răng, trục vít). Vẽ sơ đồ lực tác dụng lên các bộ truyền và tính giá trị các lực.

7-8

Làm bài tập lớn số 2 –Bộ truyền vít me đai ốc, kiểm tra giữa kỳ

9

Tính toán thiết kế trục

10

Chọn ổ lăn

11

Chọn dầu bôi trơn

12

Chọn nối trục, then

13

Làm bài tập lớn số 3 -  Mối ghép hàn

14

Làm bài tập lớn số 4 -  Mối ghép ren

15

Seminar

 

Bài số 5  thực hiện theo tuần lễ học nội dung chi tiết tiêu chuẩn tương ứng.

Ví dụ đề Bài tập lớn

Hiển thị tất cả bài viết trong nhóm »