Sơ đồ mô hình phân tích làm việc Bộ truyền đai

Sơ đồ mô hình xác định hiệu suất bộ truyền Vít me - đai ốcBản vẽ mô hình xác định hệ số ma sát trên ren và mặt tựa

Sơ đồ nguyên lý và sơ đồ động động mô hình xác định hiệu suất bộ truyền bánh răng