Trang chủ » Các môn học» Sách tác giả

 

Giáo trình, sách chuyên khảo, tham khảo

 

1

Bài tập Mô hình hóa hình học

2006

NXB Đại học Quốc Gia TP HCM

2

Thiết kế và phân tích hệ thống cơ khí theo độ tin cậy

2005

Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật