Trường ĐHBK TP Hồ Chí Minh                       ĐỀ THI CHI TIẾT MÁY

Khoa Cơ Khí                                                    Thời gian: 90’, ngày 27-12-2011

Bộ môn Thiết kế máy                                        Được sử dụng tài liệu.  

Bài 1(2đ). Bộ truyền đai dẹt truyền công suất P1 = 3 kW với lực căng đai ban đầu Fo = 1000 N. Biết rằng d1 = 200mm, số vòng quay n1 = 450 vg/ph. Góc ôm đai bánh dẫn α1 = 1600.  Xác định:

                   a) Lực căng trên các nhánh đai. (1đ)

                   b) Hệ số ma sát giữa đai và bánh đai để không xảy ra hiện tượng trượt trơn. (1đ)

Bài 2 (4đ). Hệ thống truyền động gồm cặp bánh răng trụ răng nghiêng và trục vít – bánh vít như hình 1a, tải trọng thay đổi theo chu kỳ hình 1b (truyền chuyển động và công suất từ trục I sang III). Tỉ số truyền bộ truyền bánh răng u12 = 2,5, số vòng quay bánh răng 1 là n1 = 960 vg/ph, khoảng cách trục a­12 = 120mm, mn=2mm. Xác định:

a)       Các thông số hình học bộ truyền bánh răng (b, z1, z2). (1đ)

b)      Số chu kỳ làm việc tương đương bánh răng 1. Biết rằng tuổi thọ bánh răng tính bằng năm La = 6 năm, hệ số sử dụng bộ truyền trong một năm Kn = 0,8 và trong một ngày Kng = 0,66. (1đ5)

c)       Phương chiều lực tác dụng lên các bánh răng, trục vít và bánh vít. (1đ5)

    

Bài 3 (4đ). Tấm A chịu tác dụng tải trọng F = 8000 N được giữ chặt bằng nhóm gồm 5 bulông với thanh ngang B như hình 2. Sử dụng mối ghép bulông có khe hở, ứng suất kéo cho phép bulông [sk] = 125 MPa. Hệ số ma sát f = 0,25, hệ số an toàn k = 1,3, a = 400 mm, b=100mm; α = 450. Xác định:

          a) Phân tích và xác định lực tác dụng lên từng bulông. (1đ5) (Chuẩn C1)

          b) Lực xiết V, đường kính d1  và chọn  bulông. (1đ5)  (Chuẩn C1, C4)

          c) Kiểm bền bulong vừa chọn khi  α = 900 (0đ5) (Chuẩn C2)

          d)  Vị trí hợp lý nhất để đặt lực F trên đường XX.  (0đ5) (C1)

                                 

Giảng viên ra đề